Dozorowe prace spawalnicze

Naprawa wielu urządzeń, szczególnie tych pracujących w sieci ciepłowniczej lub instalacji wod-kan, wymaga nie tylko umiejętności, ale również stosownych uprawnień. Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi prawidłowość naprawy i powiązane z nim bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników, konieczne jest posiadanie uprawnień do spawania dozorowego. Takie uprawnienia są wymagane wtedy, kiedy prace spawalnicze mają być prowadzone przy sieciach ciepłowniczych, kotłowniach, węzłach ciepła systemowego i wielu innych.