Pozostałe usługi

Jedną z wielu naszych specjalności jest modernizacja oraz budowa nowych stacji podnoszenia ciśnienia. Urządzenia takie powstają na sieciach ciepłowniczych oraz wodnych, a ich celem jest zapewnienie wystarczająco dużego ciśnienia, niezbędnego do prawidłowej pracy sieci. Dzięki stacjom podnoszenia ciśnienia, ciepło jak i woda mogą być dostarczane do wszystkich lokalizacji w mieście, a szczególnie osiedli z wysokimi blokami. Stacje budujemy wg najnowszych technologii oraz produktów firm takich jak Grundfos, Danfoss, Zetkama i wiele innych.

Kolejną ciekawą usługą w portfolio firmy Janmir jest montaż izolacji na napowietrznych sieciach ciepłowniczych. Do tych zadań wymagane są uprawnienia do prac na wysokości, które nasi pracownicy posiadają. Oprócz tego zajmujemy się remontami i modernizacją bramownic, przejściami nad przeszkodami terenowymi oraz pracami przy wielu innych elementach napowietrznej infrastruktury ciepłowniczej, zwykle na wysokości od 2 do 10 metrów na powierzchnią gruntu.